Yazılım Varlık Yönetimi (SAM), kurumunuzun BT varlıklarını yönetmek ve optimize etmek için bir takım işlem ve prosedür içeren uygulamalardır.

İşletmenizde neden Yazılım Varlık Yönetimi (SAM) Planını uygulamanız gerekir?

1) SAM ile Mali durumunuzun güvenliği

İşletmenizde yazılım yönetmenin karmaşıklığı maliyetleri kontrol altına almanızı zorlaştırır. SAM planını doğru bir şekilde uygulamak işletmenizin yazılım ürünlerini standartlaştırmayla maliyetlerinizi kontrol altına alır. SAM sizlere, işletmenizde hangi lisansların, kaç adet satın alındığını ve kurulduğunu, şu anda neleri kullandığınızı ve bunun sonucunda hangi çözümlere gerek duyduğunuzu daha iyi anlamanızı sağlar.
Yazılımınızı nasıl satın aldığınıza bağlı olarak SAM, yazılım amortismanı ve harcamaları için şirketinizin vergi avantajlarından daha iyi yararlanmasını sağlar. Yazılımlarınızın, ne zaman ve hangi programlar dahilinde satın alındığını bildiğinizde şirketinizin ek para tasarrufu yapmanızı sağlayacaktır.
SAM, lisansları satın alırken tasarruf etmenizi , yazılım satıcılarıyla ilişkilerinizi geliştirmeyi ve gelecekteki anlaşmalarda avantajlı duruma gelmenizi sağlayabilir.

2) SAM ile Personel memnuniyeti

Yazılım sürümlerini standartlaştırarak dosya çatışmalarını önleyebilir ve dosya paylaşım sorunlarını en aza indirgeyerek kurum bütününde iletişimi kolaylaştırabilirsiniz. Süreçlerinizi optimize ederek yönetim ve diğer personelin sorunsuz bir şekilde birlikte çalışmasını sağlayabilirsiniz. İşletmenizin sürekliliğinde gerekli olan yazılımlar ve BT sistemleri, yüksek verimliliğin yanı sıra çalışanlarınızda yüksek motivasyon sağlayacaktır.

3) SAM ile Fazlalığı azaltın

Çakışan, entegre olmamış ve güncelliğini yitirmiş , işletmenize uygun çözüm olmayan uygulamaların yönetimi daha güçtür. SAM ile yapılan inceleme, yazılım çakışmalarını ve artık kullanılmayan ve kullanımdan kaldırılabilecek yazılımları gösterebilir. Bu yüzden SAM, artık kullanmadığınız yazılımlar için bakım planlarınızı ve ek ücretleri ortadan kaldırmanıza olanak sağlar.

4) SAM ile Uzun vadeli iş değeri

SAM uygulamak, değişen iş koşullarında kaynakları doğru bir şekilde kullanmanızı sağlayarak işletmenizin hızını artırabilir. SAM planınızdaki en iyi uygulamaları takip etmek, karar alma süreci için daha güvenilir bilgi ve daha üst düzeyde operasyonel mükemmeliyet sağlar ve böylelikle kurumunuzun uzun vadeli iş değerini arttırır.
Pazar ve şirketiniz büyüdükçe sizinle birlikte büyüyecek bir BT altyapısına ihtiyaç duyarsınız. SAM, yeni programların mevcut donanım ve yazılımlarınız tarafından desteklendiğinden ve uyumlu olmak için para veya zaman harcanmadığından emin olmanızı sağlayabilir. Optimize SAM, büyüme için ölçeklendirilebilir bir temel sağlayarak şirketinizin rekabette geri kalma riskini azaltır.

5) SAM ile Gelecek teknoloji uyumu

SAM, gelecekteki yazılım gereksinimlerinizde daha doğru ürünler ile ilerlemenizi sağlar ve büyümeniz için ölçeklendirilebilir bir olanak sunar. SAM programınızı destekleyecek doğru altyapının kurulması beraberinde yazılım yükseltmeleri, virüs koruması ve güvenlik güncellemelerini otomatik olarak tespit etmenize imkan sağlayacaktır. Tüm yeni yazılımlar ve güncellemeleri satın almak yerine, hangi yazılım ürünlerine ne zaman ihtiyaç duyacağınızı belirleyebilirsiniz. Bu, maliyetleri kontrol etmenizi sağlamanın yanı sıra BT departmanınız ve yazılımları kullanan çalışanlar için zaman kazandırır ve süreci basite indirgemenize yardımcı olur.
SAM ,Verilerinizi, yedek yazılımlarınızı ve lisanslarınızı korumak için uygun bir felaket kurtarma planının bulunmasını sağlayarak uzun vadede tasarruf sağlayabilir. Tüm yazılım varlıklarınızı takip ederek gerekmesi durumunda iyi yedek ve kurtarma planları hakkında öngörüde bulunabilirsiniz.

6) SAM ile Endişelerinizi ortadan kaldırın

SAM programı uygun olmayan lisans prosedürleriyle ilgili riskleri kontrol altına almaya yardımcı olabilir. Proaktif olarak sağlam bir SAM programını sürdürmek, şirket dışı lisans denetimlerinize hazırlanmanızı ve yasal sorunların beraberinde getirdiği mali cezaları ortadan kaldırmanızı sağlar. Uyumlu hale gelmek ve bu şekilde kalmak yasallar karşısında itibarınıza gelebilecek olası zararları da ortadan kaldırır. Ayrıca orijinal ürünler kullanıyor olmanın huzuruna sahip olacaksınız.
Yazılım sorunlarıyla uğraşmak yönetimin vakit ve enerjisini tüketir. İyi lisans uygulamaları, riskleri minimuma indirmenizi genel iş gücünüzün olması gerektiği gibi çalışmasını sağlar. Ayrıca yardım masası çağrıları arttıkça maliyetlerinizi de artırabilir. Yazılım varlıklarınızı optimize ederek yükseltmeler ve güvenlik güncellemelerini zamanında ve gerektiği gibi uygulamış olursunuz ve böylelikle işin durma riskini ortadan kaldırırsınız ve yardım masasının başka projelere odaklanması için zaman sağlayabilirsiniz.