BizTalk Hizmetleri

Microsoft BizTalk Server, bir Kurumsal Servis Veriyoludur (Enterprise Service Bus). Bir işletmede kullanılan farklı yazılım sistemleri ile iletişim kurmak için uygun “adaptörler”in kullanımı sayesinde, şirketlerin iş süreçlerini otomatikleştirmek için olanak sağlar. Kısaca, farklı platformların arasındaki tercümandır diyebiliriz.

Azure Uygulama Hizmeti,
API Uygulamaları ve Mantık Uygulamaları

Yeni Uygulama Hizmeti özelliklerinden yararlanarak tümleştirme çözümlerini buluta genişletin.

Kuruluş Uygulaması Tümleştirme

BizTalk Hizmetleri, SAP, Oracle EBS, SQL Server ve PeopleSoft için sektöre yönelik yerinde uygulama tümleştirmesi ve hazır bulut hizmeti sağlar. Herhangi bir HTTP, FTP, SFTP veya REST veri kaynağına bağlanmanıza olanak tanır. Hizmet Veri Yolu Kuyrukları, Konular, SQL Veritabanı ve Blob mağazası gibi çeşitli Azure yapılarını kullanarak iletiler yönlendirebilirsiniz.
Binlerce müşteri ödeme işlemleri, tedarik zinciri yönetimi, işletmeler arası etkileşimler, gerçek zamanlı karar verme ve raporlama gibi çözümlerde BizTalk’a güveniyor.

Karma Bağlantı

Azure BizTalk Karma Bağlantı, özel bir kod kullanmadan yalnızca birkaç yapılandırma değişikliğiyle Azure Web siteleri veya Microsoft SQL Server, MySQL ya da herhangi bir web hizmeti gibi tüm şirket içi TCP ve HTTP kaynaklarına sağlanan Azure Mobil Hizmetlerine bağlanmanızı sağlar.

SaaS ile tümleştirmek için bulut uygulamaları geliştirin

SaaS uygulamalarının yanı sıra mevcut bulut tabanlı uygulamalarınızla tümleştirmek için bulutta uygulamalar oluşturun. Tümleştirme ihtiyaçları değiştikçe bu ihtiyaçlara hızla uyum sağlamak için bulut uygulamalarını biçimlendirin, geliştirin ve dağıtın. Tümleştirme akışlarını izlemek ve yönetmek için araçlar ve portallardan yararlanın.